jsoup: Java HTML Scrapper - Semalt Review

jsoup adalah repositori Java yang melaksanakan HTML. Ini dilengkapi dengan API yang cekap dan berkesan yang mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data, menggunakan kaedah DOM, CSS, dan jquery yang diperlukan.

Dengan programmer jsoup dan pereka web dapat mengembangkan dokumen dari fail sumber web tanpa mengubah struktur fail sumber. Setelah mengambil fail, pengguna jsoup dapat mengkonfigurasi ulang atau merancang semula keseluruhan elemen struktur atau komponen elemen dengan menambahkan atau mengubah elemen atau kandungan atau kedua-duanya.

Alat ini dibina dengan ketangkasan yang luas untuk menyediakan antara muka pengaturcaraan yang fleksibel dan standard kepada pengguna dalam pelbagai persekitaran dan aplikasi web. Ini memberikan penggunanya akses yang diperlukan untuk mengubah, menghapus, atau menambahkan komponen ke turunannya.

jsoup dapat menyahkod dan menguraikan data menjadi unsur yang lebih kecil untuk terjemahan mudah ke format lain. Data input ditambang dalam bentuk perkembangan algoritma yang terdiri dari kod arahan yang dibina ke dalam kumpulan pengumpulan atau turunan. Ia dibina untuk memahami dan mengintegrasikan komponen HTML sehingga dapat mengambil komponen fail dengan fleksibiliti bergantung pada struktur pengekodan. Bagaimana ia dapat dilakukan? Ini merangkak dan mengikis seluruh laman web untuk akses dan corak untuk menangkap data. Sekiranya derivasi data mungkin dilakukan, ia akan dilanjutkan dengan:

Menavigasi dan menganalisis pokok parse dari tahap tertinggi melalui struktur konfigurasi ke tahap terendah dengan mempertimbangkan setiap komponen data. Pendekatan ini disebut kaedah parsing atas-bawah.

Mengumpulkan data dari tahap struktur yang paling rendah, menganalisis setiap komponen data, melalui komposisi perantaraan hingga ke puncak pohon parse atau derivasi.

jsoup adalah penyelesaian berkesan yang mengalami banyak operasi kompleks dalam beberapa saat kerana reka bentuk canggihnya. Proses ini biasanya terdiri daripada tiga peringkat asas dari:

1. Pemecahan watak dan data yang diekstrak menjadi paket sederhana yang lebih kecil, dan analisis bit watak dan data ini untuk dibuat.

2. Tafsiran yang dapat dibaca dan disusun oleh bahasa mesin yang mampu meletakkan elemen data mengikut urutan pilihan dan dapat digunakan untuk menghasilkan

3. Ungkapan elektronik yang membentuk maklumat yang mempunyai konfigurasi, nilai dan kaitan dengan pengguna yang diperlukan.

jsoup serasi dengan dan dapat melaksanakan struktur skrip HTML yang luas, antara muka bahasa, program dan gaya dokumen termasuk keperluan WhatWG HTML5. Mereka dapat menyelesaikan struktur HTML ke Model Objek Dokumen yang sama dengan aplikasi perisian web yang digunakan untuk mengekstrak, menavigasi dan menyajikan sumber data dan maklumat di World Wide Web.

jsoup mempunyai keupayaan untuk:

  • mengikis dan menguraikan HTML dari URL, fail, atau rentetan
  • cari dan ekstrak data, menggunakan pemilih DOM traversal atau CSS
  • meningkatkan elemen HTML, atribut, dan teks
  • padamkan kandungan yang dihantar pengguna daripada senarai putih yang selamat, untuk mengelakkan serangan XSS
  • menyampaikan HTML yang kemas

Perisian ini dibina untuk menyelesaikan semua jenis HTML tanpa mengira konfigurasi: dari murni dan mengesahkan, hingga tag-sup yang tidak sah: jsoup akan membuat struktur parse yang diinginkan.

send email